Thông tin thanh toán

Vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

  • Ngân Hàng ACB – Bến Chương Dương
    Chủ TK: Công ty TNHH Ngọc Trai Hoàng Gia
    Số TK: 94653359