Vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
  • Ngân Hàng ACB - Bến Chương Dương
  • Chủ TK: Công ty TNHH Ngọc Trai Hoàng Gia
  • Số TK: 94653359
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích
Đã thêm sản phẩm vào danh sách so sánh