Bà Đoàn Bạch Phụng Tổng giám đốc công ty Ngọc Trai Hoàng Gia.

Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích
Đã thêm sản phẩm vào danh sách so sánh