Có thể hủy đơn hàng đã đặt được không?

Trả lời: Quý khách có thể hủy đơn hàng đã đặt bằng cách liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách hàng số 0919.662231 hoặc email CSKH@ngoctrai.com trước khi hàng được giao.

Ngọc Trai Hoàng Gia chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã đặt các câu hỏi giúp chúng tôi nắm bắt được nhu cầu thật sự của Quý Khách để đáp ứng và phục vụ ngày càng tốt hơn.