Tôi thấy một số nơi bán ngọc trai rất rẻ, như tôi mua ở Phú Quốc chỉ vài trăm ngàn một chuỗi nhưng có nơi bán tới vài chục, vài trăm triệu. Vậy có phải ngọc trai vài trăm ngàn là ngọc trai giả không?

Trả lời: Chưa thể khẳng định chuỗi ngọc trai vài trăm nghìn thậm chí rẻ hơn là ngọc trai giả. Với giá vài trăm nghìn, quý khách có thể sở hữu một chuỗi ngọc trai nước ngọt. Tuy nhiên, một số…