Ngọc trai nước ngọt

Vòng tay Ngọc Trai – W1007

W1007 (1)
W1007 1 300x300
Giá:6 300 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng tay Ngọc Trai – B1211

lac tay ngoc trai B 013-B1211
lac tay ngoc trai B 013 B1211 300x300
Giá:2 100 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - M126

Vòng tay ngọc trai M126
M 126 250x250
Giá:1 950 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - M125

Vòng tay ngọc trai M125
vong tai ngoc trai M125 250x250
Giá:1 950 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - M113

Vòng tay ngọc trai M113
M 113 250x250
Giá:1 550 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - M110

Vòng tay ngọc trai M110
vong tai ngoc trai M110 250x250
Giá:1 750 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - M104

Vòng tay ngọc trai M104
M 104 250x250
Giá:1 400 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - B9023

Vong tay ngoc trai B9023
Vong tay ngoc trai B9023 300x300
Giá:2 600 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - B9021

lac tay ngoc trai M 130-B9021
lac tay ngoc trai M 130 B9021 300x300
Giá:3 200 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - B5089

lac tay ngoc trai M 129-B5089
lac tay ngoc trai M 129 B5089 300x300
Giá:2 850 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - B3012

lac tay ngoc trai M 135-B3012
lac tay ngoc trai M 135 B3012 300x300
Giá:4 200 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - B3008

lac tay ngoc trai M 132-B3008
lac tay ngoc trai M 132 B3008 300x300
Giá:3 300 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - B3007

M 131-B3007
M 131 B3007 300x300
Giá:3 350 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - B3002

lac tay ngoc trai M 111-B3002
lac tay ngoc trai M 111 B3002 300x300
Giá:3 100 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - B3001

lac tay ngoc trai M 101-B3001
lac tay ngoc trai M 101 B3001 300x300
Giá:3 300 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Tay Ngọc Trai - B1001

Vong tay ngoc trai B1001
Vong tay ngoc trai B1001 300x300
Giá:3 400 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Ngọc Trai - B3109

B3109
B3109 300x300
Giá:16 550 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Vòng Ngọc Trai - B2119

B2119
B2119 300x211
Giá:1 900 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Sao Đêm

Bộ sưu tập trang sức nữ trang đá quý Sao Đêm
BST Sao Đêm 250x176
Giá:18 450 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Pearl Earrings – E3186

E3186
E3186 300x300
Giá:6 200 000 ₫
by ngoctraihoanggia

Nhẫn Ngọc Trai – R5145

R5145
R5145 300x300
Giá:1 500 000 ₫
by ngoctraihoanggia