Tặng thẻ mua hàng trị giá 500.000 – 5.000.000 Đ, từ ngày 19/10 – 20/11/2017.